WorkAutcomes

Coaches, trainers, therapeuten en thuishulp
ZORGWIJZER
Home

Privacy

De cliëntenadministratie was als en is sinds 25 mei 2018 nog beter gereguleerd en voldoet aan de criteria van Wet op Beveiliging Persoonsgegevens via het werken met, in ons geval Qurentis en VECOZO, zodat alle administratieve handelingen overeenkomstig de door gemeenten/overheid en (jeugd)- zorgbranches ontwikkelde en vastgestelde richtlijnen verlopen. Daartoe worden alle cliënten vanaf het eerste contact geïnformeerd en gevraagd in te stemmen met de richtlijnen behorend bij deze wet en dat vanuit de coöperaties, door de coaches alleen met instemming van de cliënt de gegevens worden genoteerd en beschikbaar worden gesteld t.b.v. de gemeenten en of andere begeleidende zorginstellingen

Binnen de cliënten-, de leden, de coaches en de debiteurenadministratie en de daarbij behorende dossiervorming, wordt gehandeld naar de regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de met de gemeenten opgestelde overeenkomst inzake bescherming privé gegevens. Privé gegevens, die ons in eerste instantie door de gemeenten worden aangereikt en worden opgeslagen in het beveiligde systeem van Qurentis. Hierbij worden alleen die gegevens opgeslagen die noodzakelijk zijn voor het identificeren van de cliënt voor het opstellen van een eventueel Begeleidingsplan en een Ontwikkelplan, het kunnen opvoeren van de declaraties voor de uitgevoerde begeleidingswerkzaamheden en de daarbij behorende rapportages.

De hulpverlener (coach, behandelaar, administratie) verzamelt en registreert alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van zorg, zoals vastgelegd in het opgestelde begeleidings- en ontwikkelplan. Deze gegevens worden digitaal opgeslagen in het beveiligde registratiesysteem van Work Autcomes. Als onderdeel van goede zorg rapporteert de hulpverlener aan de verwijzer (consulent gemeentelijk team, huisarts, psychiater). Zowel schriftelijke en mondelinge rapportages worden vooraf met besproken met de cliënt en alleen met schriftelijke instemming voorgelegd/doorgestuurd naar de verwijzer/gemeente. Schriftelijke rapportages worden voor verzending voor akkoord ter ondertekening voorgelegd.

In sommige gevallen kan op verzoek van anderen, bij school logistieke en/of inhoudelijke informatie worden verstrekt. In dit geval is uw toestemming vereist. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een toestemmingsformulier.

Bij een bezoek aan onze website kan er gevraagd worden naar uw persoonlijke gegevens.

Indien u voor een specifiek doel, als het opvragen van informatie, persoonlijke gegevens moet invullen worden die uitsluitend gebruikt voor dat doel. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Gebruik van Cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Op deze website wordt gebruik gemaakt van ‘tijdelijke’ cookies. De cookies bevatten geen persoonsgegevens, maar worden gebruikt voor het goed laten werken van de website. Het uitzetten van cookies kan tot gevolg hebben dat de website niet optimaal wordt weergegeven.

Een verstuurd bericht verwijderen

Code om bericht te wissen