WorkAutcomes

Coaches, trainers, therapeuten en thuishulp
ZORGWIJZER
Home

Jeugdzorg

Wij bieden:
 • Ambulante, specialistische, individuele, mediërende begeleiding voor kinderen, jongeren (6-18/23 jaar) met ontwikkelings-, leer-, gedrags- en communicatieknelpunten
 • Specialistische individuele en gezinsbegeleiding
 • Ondersteunen en trainen van ouders/begeleiders: thuis, op school en via online gesprekken en oefeningen
 • We trainen mediërend vanuit de ontwikkelvraagpunten die thuis of op school belangrijk zijn: rustig in je hoofd, omgaan met boosheid en angst, kamer opruimen, vroege start maken, luisteren naar ouders, meedoen op school, opdrachten maken
 • Oefenen door samen dingen te doen zoals koken, kunst maken, hout bewerken, games programmeren, repareren in huis en een museum bezoeken
 • Oefenen van cognitieve, sociale en communicatieve vaardigheden met het kind of de jongere in bijzijn van de ouders, zodat zij mee kunnen doen en samen ontwikkelen
 • Een Arabisch sprekende coach/ kinderarts
 • Mentorschap, community support, Jim-methode; een familielid of een goede buur wordt getraind als mentor voor een kind of jongere. De mentor wordt gecoacht met de community-support methode. Gezamelijk doel: uithuisplaatsing van de jongere voorkomen
 • Huiswerkbegeleiding aan huis, op school, op locatie in een caravan of in de Biotoop in Haren
 • Groepen/Vakantiebegeleiding op de Juckemaheerd in Zoutkamp (samen met pony’s) bieden we een op ontwikkeling gerichte vrijetijdbegeleiding met de nadruk op buiten, doen, pony’s verzorgen/rijden, varen, natuurdoos inrichten, schilderen, verkenningsoefeningen, enz.
 • Opleiding- en loopbaanadvies/coaching + re-integratie begeleiding, eventueel met inzet van de IPS-methode
 • Mediërende begeleiding; onze coaches hebben specialistische kennis en ervaring in het werken vanuit de Mediërende filosofie van o.a. Vygotsky, Klein, Feuerstein. Met beproefde, effectieve en resultaatgerichte methoden en oefeningen, aansluitend op de protocollen voor het begeleiden van kinderen en jongeren met complexe ontwikkel-, communicatie- en gedragsknelpunten t.g.v. ASS, ADHD, depressie, burn-out en trauma’s
 • Aanpak gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid, het herwinnen van het zelfvertrouwen, weer terug naar school, doorzetten op de VO, het vinden en behouden van werk, of het zelfstandig wonen, beter met hun omgeving kunnen omgaan en veel meer zelf kunnen en durven
Neem contact met me op naar aanleiding van:
Jeugdzorg
Ik heb de het privacy statement gelezen en ga akkoord klik hier om te lezen